You are currently viewing Hederspris til kor-medlemmer!

Hederspris til kor-medlemmer!

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Det er trivelig å være med i Fauske Blandakor! 🎶🤩🎵
Det beviser denne gjengen som fikk hedersutmerkelser fra Norges Korforbund for langt medlemskap i koret.

Sett fra venstre:
50 ÅR – Diplom og medalje:
Tenor Ingvar Osvald Nystad, bass Trygve Lyngedal og sopran Tove Austrøne Olsen.

40 ÅR – Diplom og medalje:
Sopran Marit Olsen, sopran Ragnhild Kvig Lehne og sopran Synnøve Barstrand

25 ÅR – Medalje fembøringen:
Sopran Anne Buvik, tenor Alf-Harry Restad, alt Sissel Mohus og sopran Jorid Spigseth. De to sistnevnte er ikke tilstede på bildet.

GRATULERER!! 🥳🏆👏👏