Årsmøte

Koret avholder årsmøte på Hauan grendehus tirsdag 9. februar kl. 18.30.

Etter årsmøte vil det bli avholdt medlemsmøte der vi tar opp forskjellige temaer for diskusjon og meningsutveksling.

Vel møtt!

Sissel Mohus

Startet opp i Fauske Blandakor høsten 1997.