You are currently viewing Årsmøte i Fauske Blandakor

Årsmøte i Fauske Blandakor

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Nyvalgt styre i Fauske Blandakor: Fra venstre kasserer Lilian Hamsund, leder Alf-Harry Restad, nestleder Freydis Wessel, styremedlem Dagfinn Josefsen og sekretær Jorunn Løding.

Fauske Blandakor avviklet sitt årsmøte 26. feb. på Hauan Grendehus. Der ble ordinære saker drøftet, samt en sak om mulig navneendring av koret. Det ble imidlertid ikke tilstrekkelig med stemmer for foreliggende navnealternativer så koret heter fremdeles «Fauske Blandakor».

Koret kan se tilbake på et innholdsrikt år. Største arrangement var markering av korets 70 -årsjubileum og storslått jubileumskonsert «As Years Og By» 7. sep. i Fauske kino. Fjoråret inneholdt også aktiviteter som deltakelse på Saltdal Mannskor’s kortreff på Rognan 21. september, sang for beboere og ansatte på Fauske Helsetun samt julekonsert i Fauske kirke like før jul.

Ellers var koret så heldig å komme med i en mentorordning for kordirigenter ledet av komponist, musiker, kordirigent og professor ved Musikkonservatoriet i Tromsø, Bjørn Andor Drage, en ordning vil vi ha glede av også i 2019. Vi konstaterer at koret vokser både musikalsk og i antall medlemmer!