Årsmøte

ÅRSMØTE 2013 Fauske Blandakor:
Hauan grendehus, Tirsdag 18. februar kl. 20.00
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal skriftlig og begrunnet være
styret i hende senest 11. februar.

Sissel Mohus

Startet opp i Fauske Blandakor høsten 1997.