You are currently viewing Oppstart korøvelse

Oppstart korøvelse

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

KOM! KOM! Tirsdag 24. august kl. 18.00 på Hauan Grendehus! Vi starter opp med øvelser.

Nå har majoriteten av korsangerne fått dobbel vaksinedose og er veldig klar for å komme i gang sammen med korets faste dirigent Rannei Amundsen.

I første omgang foreligger det planer for et halvår framover, og la oss si det sånn; jula starter tidlig hos Fauske Blandakor i år! Årsaken er at koret i tillegg til å ha sin julekonsert i Fauske kirke tett oppunder jula, er forespurt om å synge på julekonsert sammen med Chris Medina i Fauske Kino i november. For et amatørkor som oss er det stor stas å bli spurt om noe sånt, så vi ønsker å strekke oss langt for å få det til. Det innebærer at vi må tidlig i gang med øving på julestoff og vil prioritere et helgeseminar 17. – 19. september. Her vil vi få med oss ekstern instruktør, Håkon Amundsen som har lang erfaring som sanger og korinstruktør.

Etter hvert vil planene for vårhalvåret 2022 komme på plass, avhengig av pandemien og hvordan sitasjonen utvikles lokalt. Nå er vi forsiktige optimister i forhold til kommende år og ønsker alle som vil synge i koret velkommen til øvelser.

Selv om vi er mange vaksinerte og veldig klar for å komme i gang, må vi fortsatt tilpasse oss omstendighetene rundt pandemien. All aktivitet og tilrettelegging gjennomføres i henhold til anbefalinger gitt av Norges Korforbund.

For de som har lyst til å synge i kor men synes «dørstokken» er både høy og skummel, kan det være lurt å ringe på forhånd og melde seg på. Vi kan også ordne med en kontaktperson, noen å gå inn sammen med på første øvelsen. Alternativt hvis du har kjenninger i koret er det bare å henge seg på vedkommende og få los inn til første øvelse. Er du usikker på om kor er noe for deg kan det være lurt å prøve en måneds tid uten forpliktelser.

Koret gleder seg til å treffe både erfarne og nye korsangere! Du finner kontaktinformasjon med mere på www.fauskeblandakor.no.