Fauske Blandakor

Boks  405
8201 Fauske

E-post : ottar.skjellhaug@sbnett.no

Org.nummer: 980 438 953

Kontonummer: 4555 20 11 302

Kontaktpersoner

Leder: Ottar Skjellhaug – 91816679

Soprangruppa: Sissel Amundsen – 90095581

Altgruppa: Marit Lundli – 90823256

Tenorgruppa: Karl Amundsen – 90503305

Bassgruppa: Trygve Lyngedal – 48253969

Webansvarlig: Tove Lillevik – 95068959

Sceneutleie: Einar Lund – 41295900

Kontakt oss