Fauske Blandakor

Boks  405
8201 Fauske

E-post : alf-harry.restad@sbnett.no

Org.nummer: 980 438 953

Kontonummer: 4555 20 11 302

Kontaktpersoner

Leder: Alf Harry Restad – 99248939

Soprangruppa: Sissel Amundsen – 90095581

Altgruppa: Marit Lundli – 90823256

Tenorgruppa: Karl Amundsen – 90503305

Bassgruppa:Trygve Lyngedal – 48253969

Webansvarlig: Sissel Mohus – 91142158

Sceneutleie: Einar Lund – 41295900

Kontakt oss